Spec header 432dea6d0f4b77992f074f0911c7dcfae227e97bbbc268d4b31a4167a510ebb5

SPECIALISME


(Amsterdams) onroerend goed

De Amsterdamse vastgoedmarkt is een markt als geen andere. Spier & Hazenberg, al vele decennia actief in Amsterdam, adviseert en begeleidt cliënten bij:

  • aan- en verkoop van registergoederen (opstellen koopcontracten, akten van levering, verdelingsakten)
  • erfpacht (wijzigen erfpachtvoorwaarden, afkoop canon, overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht)
  • splitsen in appartementsrechten (splitsingsakten, wijzigingen splitsingen, update splitsingsreglement, ondersplitsingen)
  • coöperatieve flatexploitatieverenigingen (overdracht lidmaatschapsrechten, ontbinding en (partiële)liquidatie coöperatie's)
  • beperkte rechten (vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen)
  • overige registergoederen (schepen, luchtvaartuigen)
  • hypotheken (vestigen hypotheken, doorhalen hypotheken, oversluiten hypotheken, akten bijverband, ontslag mede-schuldenaarschap)
  • wonincoöperaties (splitsing complexen, uitpondingen, omzetting erfpachtvoorwaarden)
  • nieuwbouw (koop-/aanneemovereenkomsten, uitgifte kavels, begeleiden 'zelfbouw complexen')